Вход
обновено 10:26 PM EET, Jan 15, 2021

Вече всяка дарена кръв у нас ще се изследва бързо и точно с NAT технология

Регионалните центрове по трансфузионна хематология в Пловдив, Стара Загора, Варна и Плевен, както и Националният център, започват изследването на кръв чрез NAT технология на всяка една единица дарена кръв на територията на страната. Тази технология е за бързо тестване на хепатит, ХИВ и други инфекции.

Чрез нея ще се изследва кръвта също и в Центъра за трансфузионна хематология на Военномедицинската академия, както и в отделенията по трансфузионна хематология на областните многопрофилни болници. Това заявиха от Здравното министерство.

NAT технологията е най-точният известен на науката метод, с който се изследва кръвта за вирусите хепатит B и други инфекции. Към момента тя се изследва по т.нар. серологичен метод. Разликата е, че NAT технологията е с по-висока чувствителност и прецизност. При нея прозоречният период е само няколко дни, а при серологичните е по-дълъг, около месец.

През 2019 година, в изпълнение на Националната научна програма "Разработване на методология за въвеждане на NAT технология за диагностика на дарената кръв в трансфузионната система в Република България", бяха закупени шест апарата от висок клас за извършване на NAT диагностика на дарената кръв, а също и необходимите за обучение на персонала и тестване на системата реактиви и софтуери.

Два от апаратите се намират в Националния център по трансфузионна хематология и по един апарат има във всички регионални такива центрове.

Здравното министерство е осигурило необходимия финансов ресурс за закупуване на реактивите и консумативите за изследване на кръвта чрез NAT технологията през настоящата година. С цел да се осигури устойчивост и непрекъснатост на процеса, средствата са заложени в тригодишна бюджетна прогноза.

https://uspelite.bg/

Banner 468 x 60 px