Вход
обновено 7:20 PM EET, Feb 25, 2020

Културен мост през вековете

   

На 17.01.2020 г. наш екип присъства на промоционална откриваща пресконференция по проект:  „Културен мост през вековете“, финансиран от INTERREG-IPA CBC Република България - Република Северна Македония, която се проведе в град Щип при голям медиен и обществен интерес. Събитието премина при изключително топла и приятелска атмосфера, за което допринесоха младите градоначалници на община Щип г-н Благой Бочварски и на община Белица г-н Радослав Ревански. С много увереност и професионализъм те представиха своята визия за изпълнение на дейностите по проекта  и очакваните резултати, не само от тази съвместна инициатива а и от бъдещите приятелски отношения между двете общини.

Г-жа Мая Падарева председател на читалище "Георги Тодоров 1885" – водещ партньор по проекта и г-жа , Драгица Здравева, ръководител на Център за развитие на Източен планов регион, партньор 2 от република Северна Македония представиха 14-те дейности по проект "Културен мост през вековете", които ще се изпълняват в рамките на 22 месеца.

На пресконференцията присъства държавният секретар на Министерството на благоустройството на Република Северна Македония.

Проектът „Културен мост през вековете“ по приоритет: 2.1. Увеличаване на туристическия потенциал в региона чрез сътрудничество за по-добро опазване и устойчиво използване на природното и културното наследство се фокусира върху развитието и насърчаването на трансграничното сътрудничество в областта на културния туризъм между публичните институции и други заинтересовани страни в сферата на културата и туризма, чрез организиране на съвместни събития, обмяна на знания и опит. Резултатите ще бъдат постигнати чрез изпълнението на дейностите за подобряване на качеството на туристическите услуги чрез обучения и подобряване на туристическите пътеводители, чрез повишаване на знанията в областта на управлението на културно-историческото наследство и разработване на туристически продукти и оферти, разработване на уеб платформа за археологически и културен туризъм, възстановяване на археологически обекти за съхранение на културното наследство. Изграждане на изцяло оборудван и модернизиран обществен център с цел запознаване на широката общественост и заинтересованите страни с културното и традиционното наследство на двата региона.

Общ бюджет на проекта: 406 222,44 евро.  За Народно Читалище „Георги Тодоров 1885“ – 221.034,82 € , за Център за развитие на Източен планов район – 185.187,62 €

Последно променена вПонеделник, 20 Януари 2020 12:46

Banner 468 x 60 px