Вход
обновено 10:26 PM EET, Jan 15, 2021

Богатството на Кресненския пролом

Образуван в следствие влиянието на река Струма, 17 километровият пролом се намира в югозападна България. Там именно се намира и най–северната граница на идващото от юг влияние на Средиземно море, пресичаща се с традиционния за България умерен климатичен пояс. Именно и на този факт се дължи неимоверното разнообразие на животински и растителни видове в района, много от които са редки и застрашени. Голяма част от тях намират мястото си в Червената книга на България и на света, имайки предвид, че са типични само за този малък участък.

За района е известно още, че е пресичан от миграционния поток на едри бозайници между планините на Балканския полуостров, както и от известен още от древността поток на птици. След присъединяването ни към Европейския съюз, целият район е бил предложен за част от природозащитната мрежа Натура 2000. За жалост обаче, до ден днешен едва 5 % са защитени като части от резервата „Тисата”. Уникалното разположение, което споменахме вече благоприятства за разпространението на видове типични предимно за Средиземноморския климат на територията на България. Това включва растителни видове като дървовидната хвойна - червената хвойна, тисата, косматия дъб. По бреговете на Струма в района се срещат внушителните 457 вида от растителния свят. Освен това представители на животинския свят от семейството на бозайниците са 58 вида, които включват мечка, вълк, видра, белка, благороден елен, дива котка и др. Познати са 17 вида прилепи, както и огромно разнообразие от влечуги и земноводни, а от птиците са срещнати 147 вида. Според думите на местните цялото това биоразнообразие е сериозно застрашено от минаващия през долината път. Начинът, по който е реализиран проекта оказва пагубно влияние върху така или иначе оределите редици на животинските представители. Като доказателство са множеството убити животни, станали жертва на бързо преминаващите автомобили, които могат да бъдат видяни от всеки един от нас, който минава през пролома. 

Последно променена вВторник, 29 Март 2016 10:43

Banner 468 x 60 px