Вход
обновено 10:26 PM EET, Jan 15, 2021

Питейната вода в ЕС: по-добро качество и достъп

Комисията на ЕП по околна среда одобри правила за подобряване на качеството на питейната вода като по-евтина и достъпна алтернатива на бутилираната вода.

Директивата на ЕС за питейната вода налага минимални стандарти за качество на водата, използвана от хората за пиене, готвене и други домакински цели. Доклад на Европейската агенция за околната среда показва, че 98,5% от направените проби между 2011 и 2013 г. отговарят на сегашните стандарти.

Промените целят да засилят доверието на потребителите и да насърчат използването на чешмяна вода.


Законодателният текст, който е неофициално договорен между представители на Парламента и на Съвета и получи подкрепа от парламентарната комисия по околна среда на 18 февруари, актуализира стандартите за качество на питейната вода и налага изисквания за материалите, които влизат в допир с нея (например, търби и кранове).


Замърсяващи вещества като фармацевтични продукти и микрочастиците пластмаса и такива, които вредят на хормоналната система, ще бъдат поставени под наблюдение. Това ще позволи предприемането от ЕС на последващи действия въз основа на последното налично научно познание за тях. Правилата гарантират също така достъпа на потребителите до информация за качеството на водата.


Консумацията на чешмяна вода излиза не само по-евтино, но и опазва околната среда. Според Европейската комисия достъпът до по-качествена вода би намалил потреблението на бутилирана вода със 17%. Това би намалило пластмасовите отпадъци и емисиите на парникови газове.


Новите правила задължават страните в ЕС да подобрят достъпа до вода на всички хора в ЕС, включително на уязвими групи от населението, чрез мерки като поставянето на безплатни чешми на публични места. Страните членки също така ще могат да насърчават предлагането на чешмяна вода в ресторантите безплатно или срещу ниска такса.

Гражданската инициатива „Право на вода“ (Right2Water) събра над 1,8 милиона подписа и бе важен фактор за подготовката на законодателните промени. Много хора държат да получават актуална информация за качеството на водата. Освен това когато пътуват в други страни от ЕС, хората често са несигурни дали могат да пият вода от чешмата.

 
Източник: Европейски парламент
 

Banner 468 x 60 px