Вход
обновено 10:26 PM EET, Jan 15, 2021

Зимна икономическа прогноза — 2020 г.

Според публикуваната днес зимна икономическа прогноза за 2020 г. се очаква европейската икономика да продължи по пътя на стабилен и умерен растеж. Еврозоната се радва на най-дългия период на устойчив растеж от въвеждането на еврото през 1999 г.

Според прогнозата нарастването на брутния вътрешен продукт (БВП) на еврозоната ще бъде стабилно — 1,2 % през 2020 г. и 2021 г. За ЕС като цяло се очаква леко понижаване на растежа през 2020 г. и 2021 г. — до 1,4 % спрямо 1,5 % през 2019 г.

Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на Комисията по въпросите на икономиката в интерес на хората, заяви: Въпреки неблагоприятните обстоятелства европейската икономика остава стабилна — продължаваме да създаваме работни места, а заплатите растат. Трябва обаче да сме наясно с потенциалните рискове — по-нестабилна геополитическа обстановка, съчетана с несигурност в областта на търговията. Държавите членки трябва да се възползват от моментното затишие, за да извършат структурни реформи и да засилят растежа и производителността. Страните с висок публичен дълг следва също така да укрепят своите защитни механизми, като провеждат предпазливи фискални политики.

Растежът ще остане стабилен благодарение на вътрешното търсене

Външната среда продължава да крие предизвикателства. Продължаващото създаване на работни места, стабилното нарастване на заплащането и благоприятната комбинация от политики обаче се очаква да помогнат на европейската икономика да продължи по пътя на умерения растеж. Частното потребление и инвестициите, особено в сектора на строителството, ще продължат да подкрепят икономическия растеж. Очаква се в редица страни от ЕС значително да нараснат публичните инвестиции, по-специално в областта на транспорта и цифровата инфраструктура. Като се имат предвид колебливите признаци на стабилизиране на производствения сектор и евентуалният край на спада на световните търговски потоци, европейската икономика би трябвало да продължи да нараства. Същевременно тези фактори изглеждат недостатъчни за ускоряване на растежа.

Леко завишаване на прогнозата за инфлацията

Прогнозата за инфлацията (хармонизираният индекс на потребителските цени) в еврозоната бе повишена до 1,3 % през 2020 г. и 1,4 % през 2021 г. — увеличение с 0,1 процентни пункта за двете години спрямо есенната икономическа прогноза от 2019 г. Това се дължи на наличието на известни признаци, че по-високите заплати може да започнат да се отразяват на основните цени, а също така и на леко завишени прогнози за цените на петрола.

Прогнозата за инфлацията в ЕС през 2020 г. също бе повишена с 0,1 % — до 1,5 %. Прогнозата за 2021 г. остава непроменена на равнище 1,6 %.

За повече информация: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_232

 

Banner 468 x 60 px