Вход
обновено 7:20 PM EET, Feb 25, 2020

Въпроси и отговори относно оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз на 31 януари 2020 г.

ЕС и Обединеното кралство проведоха интензивни преговори за постигане на съгласие по условията за оттегляне на Обединеното кралство и за създаване на правна сигурност, след като правото на ЕС престане да се прилага по отношение на Обединеното кралство. По време на тези преговори Европейската комисия осигуряваше приобщаващия характер на процеса, като организираше редовни срещи с 27-те държави — членки на ЕС, както и с Европейския парламент и с националните парламенти. По време на процеса допълнителната информация от консултативните органи на ЕС и от заинтересованите страни помогна на Европейската комисия да събере данни. Беше осигурена безпрецедентна прозрачност: Европейската комисия публикува на своя уебсайт преговорни документи и всички други релевантни документи.

Резултатът от преговорите е Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия. 

Какво ще се случи на 1 февруари 2020 г.

Когато Обединеното кралство напусне Европейския съюз на 31 януари 2020 г. след пълна ратификация на Споразумението за оттегляне, ще започне да тече преходният период. Този ограничен във времето период бе договорен като част от Споразумението за оттегляне и ще продължи поне до 31 декември 2020 г. Дотогава няма да има промяна от сегашното положение за гражданите, потребителите, предприятията, инвеститорите, студентите и научните изследователи както в ЕС, така и в Обединеното кралство. Обединеното кралство вече няма да бъде представено в институциите, агенциите, органите и службите на Съюза, но правото на ЕС все още ще се прилага в Обединеното кралство до края на преходния период.

ЕС и Обединеното кралство ще използват тези месеци, за да се споразумеят за ново и справедливо партньорство за бъдещето въз основа на Политическата декларация, договорена между ЕС и Обединеното кралство през октомври 2019 г.

На 3 февруари Комисията ще приеме всеобхватен проект на указания за водене на преговорите. След това Съветът по общи въпроси трябва да одобри този мандат. После могат да започнат официалните преговори с Обединеното кралство.

Колкото до структурата на преговорите, тя ще бъде договорена между ЕС и Обединеното кралство.

Кой ще ръководи преговорите от страна на ЕС?

Какво представлява преходният период?

Какъв ще бъде статутът на Обединеното кралство през преходния период?

Какви ще бъдат задълженията на Обединеното кралство през преходния период?

Какво се случва с външната дейност на Европейския съюз през преходния период?

На тези и други въпроси, свързани с излизането на Великобритания от ЕС можете да намерите отговори тук: https://ec.europa.eu/bulgaria/news/questions-and-answers-on-brexit-31012020_bg

 

Banner 468 x 60 px