Вход
обновено 7:20 PM EET, Feb 25, 2020

Горанов потвърди за коледни добавки за пенсионерите

Бюджетната комисия прие на първо четене бюджета за ДОО

„Относително далече сме от там, но както вървят числата, както върви изпълнението на приходната част, няма причина да пестим от това“, каза Горанов. А какъв ще бъде размерът на коледните добавки предстои да стане ясно през следващите седмици.

"Най-точното определение, което бих използвал за бюджета, е балансиран", допълни финансовият министър. Той участва на съвместното заседание на бюджетната, социалната и здравната комисия към НС, на което се гледат държавният бюджет, бюджетът на ДОО и на НЗОК.

С 13 гласа „за“ и 7 „против“ Комисията по бюджет и финанси прие на първо четене проектобюджета за Държавното обществено осигуряване на 2020 г. Преди това колегите им от социалната комисия приеха рамката с 11 гласа „за“, 8 – „против“ и 1 „въздържал се“.

От 1 юли 2020 г. пенсиите, отпуснати до 31 декември 2019 г., включително, се увеличават с 6.7%. От  същата дата минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст се увеличава от 219.43 на 234.13 лв. Социалната пенсия за старост също се увеличава от първия ден на седмия месец на 2020 г. Увеличението ще е от 132.74 на 141.63 лв. - с 6.7%. Таванът на пенсиите остава 1200 лева.

Средният размер на пенсията на един пенсионер през 2020 г. се предвижда да достигне 412.28 лева, като номиналното нарастване е 8%. По време на дебатите управителят на НОИ Ивайло Иванов отбеляза, че през 2020 г. се очаква средният осигурителен доход да продължи възходящата си динамика - да нарасне до 1063 лв., което е ръст от 7.8 %. Той посочи, че бюджетът е израз на последователните усилия едновременно за укрепване на финансовата стабилност на ДОО и за подобряване на социалната защита на осигурените лица и пенсионерите

По думите на Владислав Горанов проектът на бюджет е балансиран не само във фискалния смисъл, а в смисъла, че следва всички политики, които бяха заложени още в началото на този мандат - през 2017 г.

„Последователността и предвидимостта му са положително качество, защото това, от което най-много страдаме в определени публични политики, е липсата на приемственост и последователност между отделните години, между отделните правителства. Което не дава възможност за постигане на дългосрочни цели като целта за подобряване на качеството на средното образование, намаляване на неграмотността и връщането на децата в училище, което е възлова предпоставка за ограничаване на бедността сред определени групи население“, посочи Горанов.

По отношение на заложения дълг, Горанов каза, че са заложени всички опции, които са възможни на ниво законодателство, което е по-добре за министерството, държавата, данъкоплатците. Това е максимално заложеният лимит, ние ще се стремим да не го използваме, но аз винаги съм казвал, че наличието на ликвидни буфери е предпоставка за цялостно усещане за предвидимост и устойчивост, допълни той. „Когато има ликвидни буфери в правителството, всички шокове могат да бъдат много по-лесно да бъдат абсорбирани“, допълни Горанов.

https://www.economic.bg/

Banner 468 x 60 px