Вход
обновено 10:26 PM EET, Jan 15, 2021

Oткриване на реставрирания храм „Св. Архангел Михаил” в град Рила

 

Проект № СВ006.1.21.104 „Да построим моста на туризма-смесица от общо наследство“ 

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Интеррег – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество България –Македония 

На 24.09.2018 г  в  град Рила официално беше открит реставрираният храм „Св. Архангел Михаил”. Дейностите по реставриране и обновяване са изпълнени в рамките на проект № СВ006.1.21.104 „Да построим моста на туризма-смесица от общо наследство“ в партньорство с Община Старо Нагоричане БЮР Македония.

За откриването в Рила пристигнаха и гости от община Старо Нагоричане.

След официалното откриване гостите  се включиха в туристическа обиколка опознаване на други обекти на културния и религиозен туризъм в Община Рила. Гостите останаха приятно изненадани от разказа на доцент Миглена Прашкова, ръководител на екипа от реставратори, извършил обновяването на стенописите, тя ги запозна с уникалните християнски мотиви и символи на средновековната иконопис и с отделни детайли по време на  тяхната реставрация.

“Свети  Архангел Михаил” е една от малкото добре запазени църкви на Балканите датирани от 12 век. Намира се непосредствено до гробищния парк в гр. Рила, на 18 км. западно от най-големия средновековен манастир в страната – Рилски манастир.

Църквата е кръстокуполна с четири свободно стоящи стълба, характерно за доминиращия на Балкански полуостров в периода XI—XIV век архитектурен стил.

През края на XVIII  и началото на XIX век  е възстановена и основно разширена на запад, като по цялата повърхност на стените е нанесена нова варова мазилка и част от тях са изписани с възрожденска живопис, характерна за първата половина на XIX век.

В периода 1991-2004г. по време на реставрация на възрожденската стенопис, учените откриват по-стар слой стенописи, датирани от 12 век.

Поради липса на финансови средства, стенописите са единствено разкрити и с цел опазването им, покрити с предпазни щитове. До момента интервенцията върху храма се е свеждала единствено до ремонтни и аварийни дейности.

През пролетта на 2018г. с финансовата подкрепа от Програмата за трансгранично сътрудничество- ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Македония (2014-2020) започва цялостната архитектурно-строителна реставрация на средновековната част на църквата.

Храмът е включен в Регистъра на Министерство на културата за недвижими културни ценности от национално значение, а високата художествена стойност на обекта е в реставрираната средновековна живопис.

Изключително живописна е и Възрожденската стенописна декорация, традиционно подчинена на патрона на храма – Свети Архангел Михаил.

Други дейности по проекта са:

- Създаване на Туристически информационен център в община Старо Нагоричане;

- Център за обучения по занаяти и въвеждане на модерни информационни технологии за туристическа интерпертация в община Старо Нагоричане;

- туристическа обиколка  в Старо Нагоричане.

 

 

 

Тази публикация е осъществена със съдействието на Европейския Съюз. За съдържанието на тази публикация отговорност носи единствено Община Рила и не може по никакъв начин да отразява мнението на Европейския Съюз.

Медия

Последно променена вВторник, 02 Октомври 2018 13:52

Banner 468 x 60 px