Вход
обновено 10:26 PM EET, Jan 15, 2021

МЗ намалява глобата за студенти по медицина, отказващи да работят в България

Здравното министерство е осъзнало, че вместо да понижи дефицита на лекари, отблъсква желаещите да учат

Понижава се глобата за всички студенти по медицина в България, които се обучават чрез държавна стипендия и които откажат да работят 3 години в страната след дипломиране. Това предвижда внесено за обществено обсъждане от Министерството на здравеопазването четвърто изменение на Наредба №1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Миналата година, отново чрез промени във въпросната наредба, здравното министерство задължи всички студенти, изучаващи медицина в България, да връщат пари на държавата, ако след дипломирането си откажат да работят 3 години в страната. Така министерството наложи един вид глоба на стипендиантите по медицина, които решат непосредствено след завършването си да се реализират в чужбина.

В мотивите за понижаването на санкцията здравното министерство признава, че парите, които студентите е трябвало да връщат на държавата при отказ да работят 3 години в България, са се оказали прекалено много. Учащите е трябвало да възстановят на институциите трудовото си възнаграждение за целия период на специализацията (между 3 и 5 години за лекарите), както и дължимите осигурителни вноски върху въпросното възнаграждение. Не е бил отчетен обаче фактът, че през целия период на специализацията си студентите работят на трудов договор, по който получават трудово възнаграждение. Сумарно всички тези заплати надхвърляли значително общия размер на държавната стипендия за обучението по медицина.

„Министерството на здравеопазването отчита, че предвидената прекомерно голяма санкция води до отблъскване на потенциалните кандидати от местата за специализанти по клинични специалности, финансирани от държавата и до много широк негативен отзвук именно сред младите медицински специалисти, на които им предстои специализация. Така на практика няма да бъде постигната желаната цел държавата да подпомага обучението на специалисти по дефицитни специалности (поради липса на кандидати), дори ще бъде постигнат обратния ефект“, обяснява още здравното министерство.

Поради тази причина студентите по медицина, които откажат след дипломирането си да работят в България 3 години, вече ще връщат на здравното министерство само изплатените за обучението им такси, както и таксите за провеждането на обучителни модули извън университетската база. Парите, получени като трудово възнаграждение, обаче вече няма да подлежат на връщане.

https://www.economic.bg/