Вход
обновено 7:20 PM EET, Feb 25, 2020

НОВ СОРТИМЕНТ ВЪВ "ФЕРИ -КАФЕ"

 

"ФЕРИ-КАФЕ" изненада  многобройните си клиенти, с разнообразен асортимент  от вкусни ястия майсторски приготвени от  екипът назначен благодарение на   проект BG05M9OP001-1.003-1657-C01   Нови работни места във "ФЕРИ КАФЕ" - ново начало  бенефициент  ЕООД ФЕРИД-2015,  по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.Свързано изображение

 

 Назначени бяха 8 човека във „ФЕРИД - 2015“ ЕООД за следните длъжности:

  • Главен готвач - 2 души,
  • Готвач - 2 души ,
  • Работник кухня - 2 души,
  • Пазач - 2 души На новите работни места  бяха наети безработни лица с ниска степен на образование, продължително безработни и неактивни лица, и безработни лица на възраст от 30 до 54г. и над 54 г. Лицата са   назначени на трудов договор, на пълен работен ден за период от 12 месеца.  Всички преминаха обучение за придобиване на професионална квалификация за работа в кухнята на длъжностите "Главен готвач", "Готвач" и "Работник кухня". След успешно завършване на обучението всички лица  получиха Свидетелство за професионална квалификация за вида професия и  имат възможност да продължат професионалната си реализация  по специалността. По проекта беше закупено  оборудване, обзавеждане и стопански инвентар, което дава по-големи възможности за експериментиране в кухнята.Свързано изображение
  • Всеки ден разнообраните ястия включени в обедното меню привличат ценителите на качествената българска кухня приготвени от сръчните ръце на майстор готвачите на "ФЕРИ КАФЕ".
  • Резултат с изображение за вкусни ястия
  • Рекламните материали, които бяха изработени по проекта,се раздават на редовните клиенти на заведението.То е предпочитано място не само  за обяд или вечеря, но и за колективни чествания и  различни поводи за празненства.

 ------------------------------ www. eufunds.bg -----------------------------

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”,с  финансовата подкрепа на  Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ЕООД ФЕРИД-2015 и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ  отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

 

 

 

 

 

Последно променена вПетък, 26 Януари 2018 14:53

Banner 468 x 60 px